Palvelut

Psykoterapia

Perhepsykoterapiaan voit hakeutua, jos tarvitset tukea perheen vuorovaikutukseen, vanhemmuuteen tai perhettä kuormittavaan tilanteeseen esimerkiksi ero tai perheenjäsenen sairastuminen. 

Perhepsykoterapia tarjoaa mahdollisuuden jokaisen perheenjäsenen ajatusten ja kokemusten tasapuoliseen kuulemiseen. Tapaan perheitä erilaisissa kokoonpanoissa.

Pariterapiaan voit tulla, jos omat konstit parisuhteen hankalassa tilanteessa eivät riitä. Pariterapian tavoitteena on luoda turvallinen ja tasapuolinen ilmapiiri, jossa molempien osapuolten näkemykset ja kokemukset voivat tulla kuulluiksi. Pariterapiaan voit tulla myös yksin. Terapeuttina tehtäväni on kysymyksilläni auttaa teitä hahmottamaan tilannettanne paremmin ja löytämään omia keinoja tilanteenne helpottamiseksi.

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Sen avulla voidaan selkiyttää ja jäsentää yhteisiä tavoitteita, tehtäviä ja rooleja. Työnohjaus sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta.  

© 2022 MielenPeili Tmi Parantolankatu 11, 05800 Hyvinkää
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita